Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Studio Metrum (versie 1, maart 2024), hier ook als PDF te downloaden. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel. Studio Metrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact

Bas Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Metrum en te bereiken via mail@bascornelissen.nl

Welke gegevens verwerken we?

Studio Metrum verwerkt zo min mogelijk gegevens en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder leggen we per groep uit welke gegevens we verwerken en met welk doel.

Websitebezoekers. Studio Metrum verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het bijzonder gebruiken we geen cookies (we verzamelen we alleen geanonimiseerde bezoekersstatistieken).

Abonnees nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor de nieusbrief verwerken we uw naam (optioneel) en e-mailadres met als doel u de nieuwsbrief te kunnen sturen

Klanten en opdrachtgevers. Van klanten en opdrachtgevers verwerken we daarnaast adresgegevens en eventueel een bankrekeningnummer. Dit doen we om (1) contact op te kunnen nemen over de opdracht en/of om de opdracht uit te kunnen voeren, (2) de betaling af te kunnen handelen, en (3) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals de belastingaangifte).

Minderjarigen. Studio Metrum heeft nadrukkelijk niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wat doen we niet?

We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op bascornelissen.nl

We nemen geen geautomatiseerde besluiten.

We verkopen uw gegevens niet aan derden.

Delen van gegevens met derden

We verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De volgende bedrijven verwerken mogelijk uw gegevens:

  • MailerLite Limited, gevestigd in Ierland, voor het verzenden van de nieuwsbrief (alleen abonnees nieuwsbrief)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken, en kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken aan u over te dragen. Voor al deze verzoeken kunt u per email contact met ons opnemen.

Beveiliging

Studio Metrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.